Psalmen 32

32:1 Martua ma manang ise naung sinesaan pangalaosina, naung hinungkupan dosana.
32:2 Martua ma jolma, ia so dijujur Jahowa tu ibana hajahaton, jala ndang marpangalensem tondina di bagasan.
32:3 Ai saleleng huhasiphon dosangku reung do holiholingku, dibahen anggukku ganup ari.
32:4 Ai sai didondoni tanganmu do ahu arian dohot borngin, jadi marsik do mudarhu songon di hamamasa ni logo ni ari. Sela.
32:5 Jadi hupabotohon ma tu Ho dosangku jala ndang huhungkupi salangku; ningku do: Topotanku ma angka pangalaosingku tu Jahowa, jadi marpamuati do roham di utang ni dosangki.
32:6 Ala ni martangiang ma tu Ho sude na lidang marroha di tingki parsaulian; tongon do, nang pe ro tahop angka aek magodang, ndang tagamon sampe ianggo tu ibana.
32:7 Ho do pangondianku, sai jagaonmu do ahu sian parmaraon, sai haliangkononmu do tu ahu olopolop ni haluaon. Sela.
32:8 Huparrohai jala hupodai pe ho taringot tu dalan sidalananmu, huiringiring pe ho dohot pamereng ni matangku.
32:9 Unang tung songon hoda hamu, manang songon halode na so marroha, ndang olo dumonok tu ho, nda pinatunduk ni kongkang.
32:10 Tung na lan do parniahapan ni parjahat, alai manang ise na marhaposan tu Jahowa, haliangkononna tusi asi ni roha.
32:11 Marlas ni roha ma hamu mida Jahowa, jala marolopolop ma hamu, ale angka partigor, jala marende ma sude hamu angka parsihohot marroha.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s