Category Archives: 64 III Johannes

III Johannes 1

1:1 Ahu surat ni sintua i mandapothon si Gayus, haholongan i, na huhaholongi situtu.
1:2 Ale anggia, sandok dipangido rohangku, naeng horas ho jala hipas, hombar tu horas ni tondim!
1:3 Tarhilas situtu do rohangku, di na ro angka dongan i mangkatindangkon hasintongan na di ho ro di parangem, na di bagasan hasintongan.
1:4 On do las ni rohangku na umbolon: Molo hubege, diparangehon angka anakkonku hasintongan i.
1:5 Na denggan do pambahenmi, anggia, na tu angka dongan, nang tu angka tamue.
1:6 Dihatindangkon nasida do holong ni roham, di jolo ni huria i. Denggan ma paborhatonmu nasida, marguru tu na tama di Debata.
1:7 Ai ala ni Goar i do nasida borhat; ndang adong dijalo nasida agia aha sian angka parbegu.
1:8 Dibahen i, tama ma hita manjangkon angka na songon i, asa gabe dongan pangula hita, pajongjong hasintongan i.
1:9 Hubahen do surat tu huria i; alai ndang dijangkon si Diotrepes hami, ai naeng ibana do na guminjang.
1:10 Dibahen i, anggo dung ro ahu, taringotanku ma pambahenna i, na niulana manihasnihasi hami marhitehite angka hata na roa. Jala ndang sombu dope rohana disi; ai laos so dijangkon do angka dongan i, diambat do angka na ringkot roha jala dipabali do sian huria.
1:11 Unang ihuthon na roa, anggia; na denggan i ma! Sian Debata do halak na mangulahon na denggan; ia siula na roa, ndang dung diida i Debata.
1:12 Dapotan panindangion do si Demetrius sian saluhutna, nang sian hasintongan sandiri; songon i do nang sian hami, jala diboto ho do, na sintong do anggo panindangion na sian hami.
1:13 Godang do nian sisurathononku tu ho; alai ndang une rohangku, manurat tu ho marhitehite tinta dohot panurat.
1:14 Alai dihirim rohangku, naeng tibu ho idaonku, dung i mangkatai ma hita adop bohi be.
1:15 Dame ma di ho! Na manongos tabi do tu ho angka dongan. Pasahat ma tabingku tu angka dongan sadasada!

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 64 III Johannes