Psalmen 33

33:1 Marolopolop ma hamu, ale angka partigor, mangasahon Jahowa, talup do marende angka na unjur marroha.
33:2 Puji hamu ma Jahowa mardongan hasapi, marende ma hamu umpuji Ibana, mardongan hasapi na martali sampulu.
33:3 Endehon hamu ma ende na imbaru tu Ibana, padenggan hamu ma soara ni sarune.
33:4 Ai na sintong do hata ni Jahowa, jala marhaburjuon do sude pambahenanna.
33:5 Ibana mangkaholongi hatigoran dohot uhum, gok asi ni roha ni Jahowa do tano on.
33:6 Marhitehite hata ni Jahowa do manjadi angka langit, jala marhitehite hosa ni pamanganna sude angka paranganna.
33:7 Ibana papunguhon aek ni laut i, songon timbunan, angka parartaanna do angka lung i dibahen.
33:8 Sai marhabiaran maradophon Jahowa ma sude tano on, jala marsomba tu Ibana ma sude pangisi ni portibi on.
33:9 Ai mangkuling Ibana, gabe manjadi do, mandokkon do Ibana, jadi jongjong ma.
33:10 Jahowa do pahusorhon tahi ni angka parbegu, ditulaktulak do pingkiran ni angka bangso.
33:11 Ianggo sangkap ni Jahowa sai na hot do salelenglelengna, pingkiran ni rohana pe marsundutsundut do.
33:12 Martua ma bangso na mardebatahon Jahowa, bangso na pinillitna laho ainonna.
33:13 Manatapnatap do Jahowa sian banua ginjang marnida jolma manisia sudena.
33:14 Manatapnatap do Ibana sian ojahan ni habangsana dompak sude pangisi ni tano on.
33:15 Ibana do manjadihon rohanasida sudena, diantoi do sude pambahenannasida i.
33:16 Ndada hinadeak ni parangan pamonangkon raja, ndada hinatimbul ni gogo paluahon na begu.
33:17 Pangalensem do nang hoda panumpahi, jala ndang hinatimbul ni gogona paluahon ibana.
33:18 Ida ma, sai nolnol do mata ni Jahowa tu angka na mangkabiari Ibana, angka na mangkalungunhon asi ni rohana.
33:19 Asa dipalua tondinasida sian hamatean, jala dipangolu nasida di haleon.
33:20 Sai dihalungunhon rohanami do Jahowa, Ibana do panumpahi dohot lombulombunami.
33:21 Ai mangasahon Ibana marlas ni roha do hami, marhaposan tu goarna na badia i do hami.
33:22 Sai pasonggop ma asi ni roham tu hami, ale Jahowa, hombar tu pangkalungunhonnami di Ho.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s