Job 9

9:1 Dung i ninna si Job ma mangalusi:
9:2 Tangkas do huboto sintong do songon i; tung tarbahen ma tigor jolma na gale anggo moradophon Debata?
9:3 Tung sura olo Ibana manjujur dompak jolma i, ndang haalusansa nanggo sada sian saribu.
9:4 Parroha na sun pistar Ibana jala Nasunhinagogo, tung ise ma manangkangi rohana maralohon Ibana laos marsonangsonang?
9:5 Ibana paunsathon angka dolok so pangkirimanna, Ibana pabalikkon angka i di bagasan rimasna.
9:6 Ibana mangkutol tano on sian ingananna, pola reberebe angka tiang partunggulna.
9:7 Ibana mandok tu mata ni ari, gabe ndang olo binsar, jala Ibana mansahapi angka bintang humaliang.
9:8 Sasada Ibana paherbang angka langit, jala Ibana mardalan di atas galumbang ni laut.
9:9 Ibana manjadihon bintang poriama, bintang sidongdong dohot hala ro di bintang angka na di langit pardangsina.
9:10 Ibana mambahen habalgaon angka na so dapot sulingkiton, dohot halongangan, angka na so dapot bilangan.
9:11 Ida ma, Ibana mardalan di lambungku, hape ndang huida, Ibana mamolus sian jolongku, hape ndang pamotoanku.
9:12 Ida ma, Ibana tarsulandit, tung ise ma na tuk manogang Ibana? Tung ise ma na hum mandok tu Ibana: Aha do na binahenmi?
9:13 Ndang olo Debata pasuruthon rimasna; nunga pola tunduk dibahen angka na hinara ni Rahab.
9:14 Lam ahu ma, tung haalusan ahu ma Ibana, hapillitan ahu ma hata angka na taralushon ahu tu Ibana?
9:15 Nang tung sura parpintor ahu, ndang haalusan ahu Ibana, ingkon mangido asi ni roha ahu sian Siuhum ahu.
9:16 Molo joujou ahu, jala Ibana mangalusi ahu, laos so pahatopoton ni rohangku dope, tung Ibana manangihon suarangku.
9:17 Ibana mangaropuhi ahu marhitehite habahaba, jala dipatorop bugangku, soada alana.
9:18 Ndang diloas Ibana ahu humosa, lam dipagodang do angka soro ni aringku.
9:19 Tung sura naeng mangasahon gogo iba, gumogo do Ibana; tung sura mangasahon uhum iba, tung ise ma mangaluhon Ibana?
9:20 Nang tung sura hapintoran ahu diringku, pamanganku sandiri manorui ahu; nang tung sura bontor rohangku, pargeduk do ahu anggo tuduonna.
9:21 Bontor do ahu tutu, ndang huholsohon hosangku, nunga biasan rohangku di hangoluan on.
9:22 Sada do pangarimpunanna, ala ni do umbahen hudok: Rap diago Debata do jolma na daulat dohot na jahat marroha.
9:23 Molo tompu Ibana mambunu marhite sian begu antuk, mengkel do Ibana mida pandelean ni jolma na so marpipot.
9:24 Nunga dipasahat Ibana luat i tu tangan ni halak parjahat, nunga dipapitung Ibana bohi ni panguhum ni luat i; tung ise ma mambahensa, molo so Ibana?
9:25 Dumoras do ariaringku laho salpu sian halak na doras marlojong, luhutna i nunga habang so sanga marnida hadoharon.
9:26 Luhutna i nunga salpu songon solu hotang dorasna, songon lali piuan laho manoro sisoroon.
9:27 Molo didok rohangku: Naeng ahu mangkalupahon pardangolanku, naeng manadingkon surbot ni bohingku, jala naeng pasiharonku:
9:28 Jadi bajogiton muse rohangku mida sude pardangolanku, ala huboto hian ndang tagamon lias ahu dohononmu.
9:29 Antong, ingkon parjahat na ma ahu, aha gunana sai datdatanku marporsukporsuk?
9:30 Tung sura pe huparidi aek ni ambolas jala hupaias tanganku dohot aek ni sabun.
9:31 Sai na gunomhononmu do ahu tu bagasan lupaklupak, gabe magigi pangkeanhu mida ahu.
9:32 Ai ndada baoa Ibana songon ahu on, umbahen so haalusan ahu Ibana, tung sura rap tarboan tu paruhuman.
9:33 Angkup ni ndang adong panolai di tongatonga ni hami na dua, na mambahen tanganna tu hami padua.
9:34 Sai dipaholang ma nian sian ahu batahina, jala unang hinasongkalna manonggoti ahu.
9:35 Asa hudok nian hatangku jala unang mabiar ahu mida Ibana, ai ndang parsala ahu huhilala.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s