Job 38

38:1 Dung i ro ma alus ni Jahowa tu si Job marhite sian habahaba, ninna ma.
38:2 Ise do ibana, na naeng paholom tuptupan marhite sian pangkataion na so marpanimbangaon?
38:3 Ua hohos i ma gontingmu songon baoa! Ai dung do na naeng sungkunhononku tu ho, asa ho nian mangajari Ahu!
38:4 Didia do ho, uju Ahu paojakkon tano on? Paboa ma i, molo tung singkop panimbangan ni roham!
38:5 Ise ulaning mambahen suhatsuhatna na jolo? Peak botoonmu do i, manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna?
38:6 Di atas ni aha ulaning ditanom hajongjongan ni angka tiangna partunggul? Ise ulaning mameakkon batu parsuhina?
38:7 Uju rap mamujimuji Ahu angka bintang sidongdong, jala marolopolop sude anak ni Debata?
38:8 Ise ulaning manutup laut marhite sian angka pintu, uju di gunsangna ruar sian bortian?
38:9 Uju Ahu manjadihon ombun bahen pangkeanna, dohot haholomon bahen lilitna.
38:10 Uju Ahu mambuhul parbalohanna di atasna, jala hupahot di ibana ransangransang dohot pintu.
38:11 Laos hudok ma: Intap ni on do ho jadi ro, jala ndang jadi salpuanmu! Ingkon dison do sulon gunsanggunsang ni angka galumbangmu.
38:12 Dung do ho saleleng di ngolum mandokkon binsar ari? Manang pabotohon tu sibalik hunik ingananna?
38:13 Asa disoro angka ujung ni tano on, jala dipabali sian i halak parjahat?
38:14 Asa muba rupana, songon damar sahap, jala andar tarida luhutna i songon pangkean.
38:15 Jala ditait sian halak parjahat hatiuronnasida, jala diponggolhon botohon naung hitirhitir hian.
38:16 Nunga dung turun ho sahat ro di angka pusat ni laut? Nunga dung didalani ho tondolan ni lung i?
38:17 Nunga dung dipatalak tu ho angka harbangan ni hamatean? Nunga dung diida ho angka harbangan linggoman ni hamatean?
38:18 Nunga dung torang ditatap ho sahat ro di bohang ni tano on? Antong hatahon ma, molo tung diboto ho luhutna i! III
38:19 Didia do dalan laho tu inganan ni hatiuron? Jala didia do inganan ni haholomon?
38:20 Asa tung boanonmu do i tu parbalohanna be, manang tung botoonmu ma angka lapang laho tu jabuna?
38:21 Rupa diboto ho do i, ai uju i ho tubu huroha, jala torop do bilangan ni ariarim!
38:22 Nunga tung sahat ho huroha ro di parpeopan ni ambolas na lamot? Jala nunga tung diida ho huroha parpeopan ni ambolas hian?
38:23 Angka na hutiopi paimahon tingki hagogotan, dohot ari tongtangan laho mangalo musu.
38:24 Didia do dalan parsirangan ni hatiuron dohot parserahan ni alogo sian habinsaran tu tano on?
38:25 Ise ulaning mambahen patik marsagihon aek udan dohot mambahen dalan di porhas?
38:26 Asa dipaudanudan tano i na so marisi jolma, ro di halongonan na so niinganan ni jolma?
38:27 Laho pasombu uas ni tano bangkalbangkal dohot na niulang, dohot mambahen martumbur duhutduhut na rata?
38:28 Beha na marama do ulaning udan i? Jala ise ulaning manubuhon angka tetek ni nambur?
38:29 Sian bortian ni ise ulaning ruar udan ambolas? Jala ise ulaning manubuhon nambur aris?
38:30 Jadi marhimpal angka aek i pir songon batu, jala sisik ni lung i tartutup do.
38:31 Tung dapot ho ma pudunonmu angka ihot ni bintang hala, manang tarbahen ho mangkarhari angka ihot ni bintang poriama?
38:32 Tung dapot ho ma paruaronmu angka binatang na marhillohillo di tingkina be? Jala dapot ho togutoguonmu bintang gompul ro di angka anakna?
38:33 Tung diboto ho ma patikpatik ni langit, manang tung ho pahothon parentana di atas tano on?
38:34 Tung tarpangiar ho ma suaram sahat ro di ombun, asa parohon udan tipotipo manghungkupi ho?
38:35 Tung tarsuru ho ma angka hilap asa sumiksaksiksak angka i, jala didok mandok ho: Ida ma, guru dokmu do hami!
38:36 Ise ulaning mameakkon hapistaran tu bagasan na holom? Jala ise ulaning mangalehon panimbangon tu bagasan ombun?
38:37 Ise ulaning tarbahen mamilangi angka ombun marhitehite hapistaran? Jala ise ulaning tarbahen mangusehon angka hajo ni langit?
38:38 Asa marhimpalhimpal orbuk i songon na niudi angka na lohot be tu donganna?
38:39 Tung dapot ho ma buruonmu soroan di singa boruboru manang pasombu hisap ni angka anak ni singa?
38:40 Molo mangunsimpu nasida di bagasan angka liangna, jala mangonggop di bagasan ramba poso pangaropanna i?
38:41 Ise ulaning padirihon bangke panganon ni pidong sigak molo sioksiok angka anakna tu Debata jala monsong manerepnerep ala soada panganonna?

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s