Job 37

37:1 Tongon tahe pola marlobok taroktokku taringot tusi, jala ndang di ingananna rohangki.
37:2 Ndi hamu ale, tangihon hamu ma pardorom ni ronggurna dohot suara na ruar sian pamanganna.
37:3 Tung tu toru ni sandok langit i margilinggiling suarana, jala sillam ni hilapna sahat tu angka ujung ni tano on.
37:4 Ihut tu hilapi mardorom ronggur i, mangkuling Ibana marhite sian suara ni hatongamonna, jala laos so mansohot angka hilapna nang pe tarbege suarana.
37:5 Mangkuling Debata marhite sian ronggurna na songkal situtu, Ibana patupa habalgaon, angka na so dapot hita antusanta.
37:6 Ai Ibana mandok tu ambolas i: Turun ma ho tu tano i! Ibana huhut marsuru udan na por dohot udan tipotipo angka na doras situtu.
37:7 Jadi disi ma hona sahap tangan ni saluhut jolma dibahen Ibana, asa tung mananda sude jolma, angka na tinompana i.
37:8 Angka binatang pe masuk do tu bagasan pangaropanna be, jala manggompang di bagasan angka liangna.
37:9 Sian bilut na buni ro habahaba, jala alogo sian purba mamboan ngali ni ari.
37:10 Marhite sian pangombus ni Debata ro ambolas, jadi pola tartutup aek na lambas i marhimpalhimpal.
37:11 Ibana huhut pasorat ombun i dohot udan, Ibana muse paserakkon ombun na marisi hilap.
37:12 Ibana huhut pahusorhon angka ombun i guru panoguna, manang aha na tinonahonna dipatupa nasida do tu liat portibi on.
37:13 Manang bahen linsinglinsing, molo tung i haseana tu tanona, manang bahen tanda ni basana pangonaina i.
37:14 Tangihon ma i, ale Job, jongjong ma ho, jala parateatehon halongangan angka na binahen ni Debata.
37:15 Tung tagamon botoonmu ma parture ni pandokkon ni Debata di nasida! Dohot alana umbahen marsinondang ombunna marhite sian hilap?
37:16 Tung tagamon ma botoonmu pangantanna di ombun, ro di sude halongangan, angka na binahen ni Parbinotonasun?
37:17 Manang botoonmu tagamon parturena umbahen gabe mohop angka pangkeanmu, molo Ibana mamohopi tano i hinorhon ni alogo sian dangsina?
37:18 Tung ho ma donganna pahembang langit parginjang i, asa hira songon sorminan na tinuang idaon?
37:19 Ho ma huroha mamodahon tu hami manang aha sidohononnami tu Ibana; ai ndang tarpajojor anggo hami dibahen haholomon ni rohanami!
37:20 Adong do ulaning na palumbahon tu Ibana molo naeng mangkuling ahu? Manang tung adong ma jolma na mangido naeng mago ibana?
37:21 Ianggo nuaeng tutu, ndang dapot jolma i idaonna sondang ni mata ni ari, atik pe marsinondang di langit i, alai hinungkupan ni ombun do, hape ia ro alogo pasisihon, marsinondang ulahanna.
37:22 Sian purba do i binsar hira songon sere idaon — humaliang Debata do tongtong hamuliaon na songkal sahali.
37:23 Ianggo Ibana Nasunhinagogo i, ndang tagamon dapot hita, ai na songkal sahali do hagogoonna: Alai anggo uhum dohot hinagodang ni hatigoranna, ndang tagamon rupaonna.
37:24 Dibahen i tama ingkon dihabiari jolma Ibana, ai ndang marnida bohi ni saluhut jolma angka na bisuk Ibana.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s