Job 35

35:1 Dung i didok si Elihu muse ma mangalusi:
35:2 Tung hombar tu uhum hasintongan ma di roham na nidokmu: Marhatigoran do ahu anggo moradophon Debata?
35:3 Ai didok ho do: Aha gunana di ahu, molo lias ahu sian dosa? Aha ulingku sian i gumodang sian dosangku?
35:4 Antong ahu ma nuaeng mangalushon hata tu ho dohot tu alealem na rap dohot ho.
35:5 Manaili ma ho dompak langit i, jala ida ma, jala bereng angka ombun parginjang, andul do i tumimbo sian ho.
35:6 Molo mardosa ho, pola aha bahenonmu tu Ibana? Molo dipatorop ho angka pangalaosim, pola hahuaonmu Ibana huroha?
35:7 Molo tung pintor ho, aha ulina sian i lehononmu? Manang tung aha ma jaloonna sian tanganmu?
35:8 Tu jolma songon ho sambing manginona hajahatonmu, jala tu ho anak ni jolma marguna ia hatigoranmu.
35:9 Mangangguhi do nian halak na nirupa ala godang ni pangarupaon, mangandungi do nasida nian ala ni uhum sigostang botohon binahen ni halak na sangap.
35:10 Alai ndang adong nanggo sahalak na mandok: Didia do Debata Sitompa ahu, Ibana na mangalehon tu ahu ende Psalmen bornginna i?
35:11 Ibana na mamodai hita gumodang sian pinahan di ladang, jala na pabisuk hita gumodang sian pidong na martongatonga langit.
35:12 Disi do nasida mangangguhi ala ni hajungkaton ni halak parjahat, hape ndang mangalusi anggo Ibana.
35:13 Leak ma antong, ai ndang olo Debata manangihon anggo tangiang na so marguna, jala ndang manaili Nasunhinagogo i tusi.
35:14 Lam didok ho dope: Ndang dapot ho Ibana idaonmu, nunga sahat tu jolona pangalualuanmu, antong unang ngolngolan ho paimaimahon Ibana.
35:15 Alai ala so marlulu dope Debata di bagasan rimasna, tung so tangkas situtu ma tandaonna roha hajungkaton?
35:16 Alai anggo si Job nunga pola dibungka pamanganna mandok hata na teal so marguna, jala dipadeak hatahatana so marparbinotoan.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s