Job 23

23:1 Dung i ninna si Job ma mangalusi:
23:2 Nang sadarion sugal dope alualungku; ndang tarantan ahu tanganku dibahen orongku.
23:3 Aut ni huboto nian manang didia jumpang ahu Ibana, aut tarbahen ahu nian sahat tu habangsana!
23:4 Naeng nian pajojoronku panariasonku tu jolona, jala gok paraluson pamanganku bahenonku.
23:5 Botoonku nian hata sialushononna tu ahu, jala antusanku manang aha sidohononna tu ahu.
23:6 Tung tagamon ma mangasahon hinagodang ni gogona Ibana laho manorui ahu? Ndang tahe, sai na tiroanna do ahu.
23:7 Tanda ma disi antong halak partigor masialusan dohot Ibana, gabe malua ahu sian Siuhum ahu ro di salelenglelengna.
23:8 Alai ida ma, tung sura laho ahu dompak habinsaran, ndang disi Ibana, mulak ahu muse tu hasundutan, ndang dapot ahu Ibana disi.
23:9 Molo mangula Ibana tungkan utara, ndang dapot tataponku Ibana, molo martabuni Ibana tungkan dangsina, gabe ndang idaonku.
23:10 Alai anggo ibana, diboto do dalanku, tung sura diuji Ibana ahu, songon sere na pita ma ahu ruar.
23:11 Sai marsihohot do pathu manjujur bogasna, sai huihutihut do dalanna, ndang dung manimbil ahu.
23:12 Ndang dung hulaosi tona na ruar sian pamanganna, gumodang do huradoti hata angka na ruar sian pamanganna, asa hangoluanku sandiri.
23:13 Alai tahe, parhata sada do anggo Ibana, tung ise ma na tuk manogang Ibana? Jala guru lomo ni rohana do dipasaut.
23:14 Sai na paujungonna do sangkap ni rohana hian taringot tu ahu, jala tung na marragam do angka sisongon i di bagasan rohana.
23:15 I ma alana umbahen tung tarsonggot ahu moradophon bohina; molo sapala hupingkiri, angka hitir do ahu mida Ibana.
23:16 Nunga Debata mambiarbiari rohangku, jala Nasunhinagogo i mambukbahi ahu.
23:17 Ai ndang nian mago rohangku anggo mida holom ni parnidaanku, manang mida ahu sandiri pe na hinungkupan ni haholomon nuaeng.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s