Job 15

15:1 Dung i ninna si Elipas sian Teman mangalusi:
15:2 Tung ture ma halak na pistar mangalushon parbinotoan angin? Manang tung paburnangonna rohana dohot alogo sian purba?
15:3 Ndang marguna anggo paminsangon marhite sian hata sambing, jala ndang adong labana hatahata sambing marpoda.
15:4 Tongon tahe mansoadahon biar mida Debata do ho, jala diorui ho do tangiang moradophon Debata.
15:5 Ai hajahatonmu sandiri tahe mamodahon tu pamanganmu mandok songon i halak na mangkalushon salana pinangasahonmu.
15:6 Pamanganmi sandiri tutu manguhumi ho, ndada ahu, jala bibirmu manindangi dompak ho.
15:7 Tung ho ma di roham jolma na parjolo tubu? Manang jumolo ho tarjadi sian angka dolok batu?
15:8 Nunga tung dibege ho huroha hahomion ni Debata, jala diduduk roham sandok hapistaran?
15:9 Tung aha ma na binotom, so dohot hami umbotosa? Tung aha ma na niantusanmu, so dohot hami mangantusi?
15:10 Nang di tongatonganami adong do halak na ubanon, naung sarimatua situtu, angka na tumua tahe sian amanta.
15:11 Tung na so pola do huroha anggo di roham angka pangapulon sian Debata dohot hata na lambok na hudok hami tu ho?
15:12 Boasa tung pangaruntuson roham, jala boasa tung songe pamerengmu?
15:13 Tung hum ho marmurukmuruk dompak Debata dohot paruarhon hata teal sian pamanganmu?
15:14 Tung beha ma pambahen ni jolma na gale gabe na ias ibana? Manang jolma tubu ni parompuan gabe bonar ibana?
15:15 Ida ma, gari mida angka na badiana ndang pos rohana, gari angka langit i ndang pita anggo moradophon Ibana.
15:16 Lam beha ma jolma parroha mago dohot na busuk, jolma na manobur hajahaton songon aek!
15:17 Naeng tariashononku tu ho, antong tangihon ma ahu, jala manang aha naung huida naeng pajojoronku tu ho.
15:18 Manang aha naung binaritahon ni halak na pistar so marpamorso sian ompunasida.
15:19 Tu nasida sandiri tahe tano i dipasahat, jala ndang adong na jumonok tusi anggo halak na buro.
15:20 Saleleng mangolu halak parjahat i sai mangae na porsuk do ibana, jala nunga binuhul hian bilangan ni angka taon di halak siulahon gogo.
15:21 Suara hasonggoton marsaringar tongtong di bagasan pinggolna, apala di tingki hadoharonna ro pangago so pangkirimanna.
15:22 Ndang be dihirim rohana tarbahensa dope malua sian haholomon, ripe panganon ni podang na ma ibana diparbaga rohana.
15:23 Sai madoado do ibana mangalului sipanganon, nunga diboto hian naung jonok pinadiri di ibana ari haholomon.
15:24 Pusok hosana binahen ni hasusaan dohot hagogotan, angka na manahopi ibana, songon raja na hobas manahopi parporangon.
15:25 Ala pinatoltolna tanganna naeng mangalo Debata, jala ogaoga ibana dompak Nasunhinagogo.
15:26 Tung dipagakgak do rungkungna marlojong manahopi Ibana, marondingonding tu lombulombuna angka na baris.
15:27 Ala naung hinungkupan ni mokmokna bohina, pola marhorothorot haehaena dibahen mokmokna.
15:28 Jadi maringan ibana di bagasan huta, angka naung niulang, di bagasan jabu, angka na so jadi inganan nian, angka naung pinadiri hian bahen timbunan batu.
15:29 Ndang tagamon mamora ibana, jala ndang tagamon tongtong sinamotna i, jala ndang tagamon tu gandana artana di tano on.
15:30 Ndang tagamon malua ibana sian haholomon, angka tumburna pe malos do dibahen jilam ni api, jala purpur do ibana binahen ni parngongos ni hosa ni Debata.
15:31 Unang ma marhaposan ibana tu ugasan na laho salpu, na paotootohon dirina ibana disi, ai hamagoan do upana di ujung.
15:32 Ndang dope gok arina, nunga jumpang ajalna, jala ndang be rata marbulung dangkana.
15:33 Mosu ibana bahenon ni Debata songon parbue ni hau anggur, jala marurus ibana bahenonna songon bunga ni hau jetun.
15:34 Ai ingkon ripur do pinompar ni parjahat, jala ingkon suda panganon ni api angka undungundung ni halak na olo manjalo sisip.
15:35 Marbortianhon hangaluton nasida, gabe ditubuhon pardangolan, jala butuhanasida mangarade sipaotooto.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s