Job 11

11:1 Dung i ninna si Sopar halak Naemai ma mangalusi:
11:2 Tung so alusan ma hatahata ni sihapodea, manang tung tagamon pintor halak siduatdait?
11:3 Tung teal ni pangkulingmu ma tama pasiphon halak; sai didatdati ho do mangelak, hape soada adong nanggo sahalak na paurak ho.
11:4 Sai nimmu do: Pita do podangku, jala lias do ahu nang moradophon matam, ale Debata.
11:5 Alai tahe aut ni olo Debata mangkuling, jala dibungka pamanganna dompak ho.
11:6 Jala dipabotohon tu ho angka hahomion ni habisukonna, ai tung marlompitlompit do hasintonganna jadi botoonmu ma marpamuati dope roha ni Debata mida ho taringot tu hajahatonmu.
11:7 Tung dirimpu roham dapot hadodoan ho parmulaan ni sangkap ni Debata, manang tung jumpang ho ma sun ni hinadenggan ni Pargogo na so hatudosan.
11:8 Tumimbo do i sian angka langit, tung aha ma bahenonmu? Umbagas do i sian banua toru, tung aha ma dipabotoboto ho?
11:9 Gumanjang do suhatsuhatna sian tano on, jala umbidang sian laut.
11:10 Tung sura mamolus Ibana dohot mangkurungkon dohot mamboan tu paruhuman, tung ise ma na tuk manogang Ibana?
11:11 Ai Ibana do mananda halak pangansi, jala diida hajahaton, ndang pola loja rohana mangarisik.
11:12 Gari baoa na oto sahali marroha dibahen, jala anak ni halode harangan tarbahensa mangulahi tubu gabe jolma.
11:13 Alai molo marsihohot roham, jala dipaherbang ho tanganmu tu Ibana.
11:14 Molo tung adong hajahaton di bagasan tanganmu, paholang ma i, asa unang mian hageduhon di bagasan undungundungmu.
11:15 Disi ma tarbahen ho padirgak bohim, malua sian haurahon, gabe marsihohot roham marojahan, ndang be marhabiaran.
11:16 Ai disi ma halupahononmu parsorionmu, songon aek naung salpu mabaor, parningotmu disi.
11:17 Jadi tumiur ma parnidaanmu tu joloan on sian tiurna di hos ni ari; soluk pe sipata na holom i, songon tiurna manogotna i do i.
11:18 Jadi marnalom ni roha ma ho, ai adong do sihirimonmu, jala ranapanmu luhutna humaliang, jala marsonangsonang ho laho modom.
11:19 Sonang ho papeahonmu, jala ndang adong nanggo sahalak na manonggoti ho, jala torop halak papujipuji ho adop bohi be.
11:20 Alai rondaron do anggo mata ni halak parjahat i, mago do ia pangatauan ni rohana, jala marpangkirimon tu hatotos ni hosana na ma ibana.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 18 Job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s