Psalmen 93

93:1 Jahowa do raja, nunga marpangkean hamuliaon Ibana, marpangkean tongon Jahowa, nunga dihohoshon hagogoon: Jadi hot ma portibi on, ndang tagamon humuntal.
93:2 Hot do habangsam sian na robi, sian saleleng ni lelengna do Ho.
93:3 Nunga martimpul angka batang aek, ale Jahowa, nunga martimpul hasak ni angka batang aek, nunga diumbakkon angka batang aek panunjanasida.
93:4 Gumogo sian angka parhasak ni aek na godang do angka galumbang ni laut, alai tumongam sahali do Jahowa di banua ginjang.
93:5 Sintong situtu do angka panindangionmu, habadiaon do na tama di bagasmu, ale Jahowa, ro di salelenglelengna.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s