Psalmen 24

24:1 Gok di Jahowa do tano on ro di isina, portibi on dohot pangisina.
24:2 Ai Ibana do paojakkonsa di atas ni angka laut, jala dipahot di atas ni angka batang aek.
24:3 Ise do na jadi nangkok tu dolok ni Jahowa? Jala ise do na hum jongjong sogot di hajongjongan ni habadiaonna i?
24:4 Halak partangan na lidang dohot na ias roha, parroha na so paihuthon na so hasea, jala na so olo margana laho mangansi.
24:5 I ma halak na maruli pasupasu sian Jahowa, dohot hatigoran sian Debata ni hatuaonna i.
24:6 I ma sundut ni angka na usouso di Ibana, angka na mangalului bohim, Jakkob. Sela.
24:7 Patuginjang ma tohangmuna, hamu ale angka harbangan, patuginjang ma hamu, ale angka pintu sian na robi, asa bongot Raja ni hamuliaon!
24:8 Ise ulaning Raja ni hamuliaon i? I ma Jahowa, na gogo jala Ulubalang, Jahowa Ulubalang di hamusuon.
24:9 Patuginjang ma tohangmuna, hamu ale angka harbangan, jala patuginjang ma hamu, ale angka pintu sian na robi, asa bongot Raja ni hamuliaon i!
24:10 Ise ulaning Ibana, Raja ni hamuliaon i? I ma Jahowa Zebaot, Ibana do Raja ni hamuliaon i. Sela.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s