Psalmen 15

15:1 Ale Jahowa, ise do na jadi sorang di bagasan undungundungmu? Ise do na jadi mian di dolok ni habadiaonmi?
15:2 Halak na sun burju marpangalaho dohot siulahon hatigoran, jala sidon na sintong sian bagasan rohana.
15:3 Halak na so olo mangkata tundal, na so olo mambahen hajahaton tu donganna, jala na so olo mambahen haurahon tu sisolhotna.
15:4 Halak na mansoadahon na lea, jala dipasangap do angka na mangkabiari Jahowa; halak na so olo manguba naung sinumpahonna, nang tung marharugian ibana.
15:5 Halak na so olo paanakkon hepengna, jala na so olo manjalo sisip mangalo na lidang roha i. Halak na mangulahon

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s