Psalmen 147

147:1 Halleluya! Ai denggan do endehononhon Debatanta, ai hasudungan do Ibana tama papujipujion.
147:2 Jahowa do na pauli Jerusalem, Ibana na papunguhon halak Israel angka na mampar i.
147:3 Ibana pasabam angka parroha bojok, jala dililiti angka bugangnasida i.
147:4 Ibana umbilang torop ni angka bintang, dijou do goarnasida sudena.
147:5 Timbul do Tuhanta i jala pargogo situtu, ndang habilangan parbinotoannai.
147:6 Jahowa pahehehon angka na nirupa, dipatungki tu tano ianggo angka parjahat i.
147:7 Marende taripar ma hamu umpuji Jahowa marhitehite hamauliateon, palu hamu ma uninguningan mamuji Debatanta!
147:8 Ibana manghungkupi langit i marhitehite ombun, Ibana paradehon udan tu tano on, Ibana patumbur duhutduhut di angka dolok.
147:9 Ibana mangalehon tu pinahan gagatonnasida, nang tu angka anak ni pidong sigak, angka na ngoakngoak.
147:10 Ndang lomo rohana mida hagogoon ni hoda, ndang lomo rohana mida haehae ni baoa.
147:11 Dihalomohon roha ni Jahowa do tahe angka na mangkabiari Ibana, angka na mangkalungunhon asi ni rohana i.
147:12 Puji ma Jahowa, ale Jerusalem, puji ma Debata, ale Sion!
147:13 Ai Ibana patogu angka ransang ni pargumbanganmu, Ibana mamasumasu angka anakmu di parsitongaanmi.
147:14 Ibana mambahen marhademahon parbalohanmu, dipamahap do ho dohot eme na marmiak.
147:15 Ibana manongos bagabagana tu tano on, mansai doras marlojong hatana i.
147:16 Ibana na mangalehon ambolas songon imput ni birubiru, disaburhon do nambur songon sirabun.
147:17 Ibana maninggangkon ambolasna martanggotanggo; tung ise ma manahan jongjong maradophon ngalina?
147:18 Ibana manongos hatana, gabe malala angka i, dipaborhat anginna, mabaor ma angka aek.
147:19 Ibana mamaritahon hatana tu si Jakkob, angka patikna dohot uhumna tu Israel.
147:20 Ndang dung dibahen songon i ianggo tu manang ise bangso parbegu, jala ndang diboto nasida angka uhumna. Halleluya!

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s