Psalmen 14

14:1 Ende sian si Daud. Ninna na oto i do di bagasan rohana: Ndang adong Debata; jahat jala sogir do nasida marpangalaho, ndang adong sibahen na denggan.
14:2 Manatapnatap do Jahowa sian banua ginjang, paidaida jolma manisia, marnida manang na adong na marroha, na usouso di Debata.
14:3 Hape tung saluhut do nasida sumurut, tung sange do nasida marroha mago, ndang adong sibahen na denggan, nanggo sahalak.
14:4 Tung na so mananda do ulaning sude angka sibahen hajahaton? Angka na manganhon bangsongku songon na mangan roti, ia Jahowa ndang dijou nasida.
14:5 Alai tarsonggot situtu do nasida disi sogot, ai matua didongani Debata do pinompar ni na tigor roha i.
14:6 Ditungkol hamu pe tahi ni na dangol, hape sai Jahowa do parsigantunganna.
14:7 Ise ma ulaning sian Sion mangalehon haluaon di Israel? Molo disuhe Jahowa habuangan ni bangsona, marolopolop ma ho, ale Jakkob, marlas ni roha ma ia Israel.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s