Psalmen 128

128:1 Ende hananangkok. Martua ma ganup na mangkabiari Jahowa, na marparange di angka dalanna i.
128:2 Sai panganonmu do na niula ni tanganmu, martua ma ho jala sonang.
128:3 Tudoshon hau anggur na marparbue do ianggo jolmam di bagasan angka bilut ni jabum, tudoshon tunas ni hau jetun do angka anakmu humaliang mejam.
128:4 Ida ma, sai songon i do tongon dapotan pasupasu baoa, na mangkabiari Jahowa.
128:5 Sai pasupasuon ni Jahowa ma ho sian Sion, asa paidaidaonmu hinadenggan ni Jerusalem ganup ari saleleng ho mangolu.
128:6 Jala ingkon idaonmu do angka pahompum tubu ni anakmu. Hasonangan ma songgop tu Israel.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s