Psalmen 121

121:1 Ende hananangkok. Sai mangaranapi do matangku dompak angka dolok: Sian dia do ulaning ro pangurupion tu ahu?
121:2 Sian Jahowa Sitompa langit dohot tano on sambing ro pangurupion ianggo tu ahu.
121:3 Ndang tagamon loasonna tarsulandit patmu, ndang tagamon nok mata ni Sijaga ho.
121:4 Ida ma, ndang olo nok mata, jala ndang olo modom ianggo Sijaga Israel.
121:5 Jahowa do Sijaga ho, Jahowa do parlinggomanmu di lambung ni tanganmu siamun.
121:6 Ndang tagamon doiton ni mata ni ari ho arian, manang bulan pe bornginna i.
121:7 Sai jagaon ni Jahowa do ho sian nasa parmaraan, sai jagaonna do tondim.
121:8 Sai jagaon ni Jahowa do ho laho ruar dohot laho bongot, olat ni on ro di salelenglelengna.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s