Psalmen 113

113:1 Mamuji ma hamu, ale angka naposo ni Jahowa, puji hamu ma goar ni Jahowa!
113:2 Pinuji ma goar ni Jahowa olat ni on ro di salelenglelengna.
113:3 Sian habinsaran ni mata ni ari ro di hasundutanna do sipujion goar ni Jahowa.
113:4 Tumimbul do Jahowa sian luhut angka bangso, diginjang ni angka langit do hamuliaonna i.
113:5 Tung ise ma songon Jahowa, Debatanta i? Timbo Ibana marhabangsa.
113:6 Hape dipaserep dirina manatap na di angka banua ginjang dohot na di tano on.
113:7 Ibana pahehehon na metmet sian orbuk, dipatimbul do na pogos i sian gambo.
113:8 Laho pahundulhon ibana top dohot angka raja ni bangsona.
113:9 Ibana paian parompuan na hol di jabu, gabe ina na las roha mida angka anakna. Halleluya!

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 19 Psalmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s