Poda 26

26:1 Songon ambolas di partaonan logo ni ari dohot songon udan di hamamasa ni gotilon, suang songon i, ndang patut halak na oto i hasahatan ni hamuliaon.
26:2 Songon amporik na ripe lelean, songon parhabang ni leangleang, songon i do bura na so dalan, ndang mangonai.
26:3 Lisiklisik tama bahenon tu hoda, jala kokang tu halode, alai hotang do tama anggo tu tanggurung ni halak na oto.
26:4 Unang paalusalusi halak na oto paihuthon haotoonnai, asa unang dohot ho tudoshon ibana.
26:5 Alusi tagonan halak na oto i hombar tu haotoonna, asa unang marbisuk ibana disura rohana.
26:6 Manggotapi patna duansa sandiri do, jala marsobur jea manang ise na manongos hata marhite sian halak na oto.
26:7 Songon pangantan ni halak na pangpang di patna duansa, songon i do hata umpama di bagasan pamangan ni halak na oto.
26:8 Songon batu na tinambat di ambalangna do pangalaho ni halak na mangalehon hamuliaon tu halak na oto.
26:9 Songon tungkot tadatada na nialbashon ni tangan ni halak na mabuk, songon i do hata umpama di bagasan pamangan ni halak na oto.
26:10 Parohon hasusaan godang tu ibana sandiri do manang ise na mangupai halak na oto dohot paraotaot.
26:11 Songon biang na mulak tu utautana, suang songon i do diulahulahi halak na oto haotoonna.
26:12 Ia diida ho sada baoa na bisuk di bagasan rohana, gumodang do sihirimon sian halak na oto sogot asa sian ibana.
26:13 Sigurbak ulu mandok: Adong do babiat di tongan dalan, adong singa di pogu ni alaman.
26:14 Songon pintu na mordong di pangordongordonganna, suang songon i sigurbak ulu di atas lagena.
26:15 Dipohul sigurbak ulu do nian indahanna, hape pola susa rohana pasuangkon tu pamanganna.
26:16 Umbisuk do sigurbak ulu di rohana sian pitu halak angka na malo maralus.
26:17 Manangkup pinggol ni biang do manang ise pamolus, molo pola piripirion ibana mida bada na so ro di ibana.
26:18 Songon halak na lalaen, na mamantomhon tulbu, sumbia dohot hamatean:
26:19 Songon i do baoa na mangansi kedanna, gabe didok muse: Nda na margait sambing do ahu!
26:20 Molo soada soban mintop ma api, jala molo soadong pangasung i mansohot ma parsalisian.
26:21 Songon arang tu gara ni api, jala songon soban tu api, songon i do baoa parbadabada pasobu parsalisian.
26:22 Hatahata ni pangasung i, hira hata pargaiton do i, hape torus do angka bilut ni pusupusu ditondong.
26:23 Songon hudon na nilampis dohot taktak ni perak, songon i do bibir angka na marsigorgor mangumma, hape jat do anggo rohana.
26:24 Marhitehite bibirna mangela pangiburu i, hape patahitahi sipaotooto do anggo rohana di bagasan.
26:25 Molo dipabasar ibana pangkulingna, unang ma porsea ho di ibana, ai pitu lampis do biasbias ni rohana di bagasan.
26:26 Dihungkupi pe hosom ni rohana marhite sian ansiansi, hape patar do muse hinajahatna di bagasan luhutan.
26:27 Manang ise na mangkali godung, laos ibana sandiri madabu tu bagasanna, jala marsibalik do batu tu halak na manggulangsa.
26:28 Matua dila sipaotooto mangkosom halak na niropuhanna, jala

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s