Poda 17

17:1 Tagonan do roti naung pir sanseat mardongan hasonangan, asa gok bagas juhut tibaltibal mardongan bada.
17:2 Sai na rajaan ni anak somang na pantas marroha do sogot anak mata na marroha jea, jala marbagi teanteanan ibana di tongatonga ni angka hahaanggi.
17:3 Balanga pangalalaan manguji perak, jala liang pangalalaan manguji sere, alai Jahowa do na manguji angka roha ni jolma.
17:4 Sai lomo do roha ni halak parjahat i patangitangi bibir pangahution, jala halak sibahen sipaotooto manarehon pinggolna patangitangi dila pangansion.
17:5 Manang ise na mangelak halak na pogos, i ma na manginsahi Sitompa ibana, manang ise na martillahon jea ni donganna jolma, ndang tagamon lias sian uhum.
17:6 Tumpal ni natuatua do angka pahompuna, jala hamuliaon ni angka anak do amanasida.
17:7 Ndang patut di halak na oto bibir hatengaon, lam di halak na raja ma patut bibir sipaotooto.
17:8 Humala hasudungan ni roha do silehonlehon di roha ni sijalosa, manang dompak dia pe ibana humusor, sai na mardohar do.
17:9 Manang ise na manghungkupi hasalaan, i ma na mangalului haholongan; alai manang ise na mangehet hata, pabolabola halak na maraleale do.
17:10 Masuhan do hata pinsang sahali tu roha ni halak na pistar, asa lombutlombut saratus hali tu halak na oto.
17:11 Hagunturon sambing do na niluluan ni halak parjahat, ingkon borhat nian suruan na jorbut mangalo ibana.
17:12 Tagonan pajumpang iba dohot gompul inaina na agoan anak, asa dohot halak na bodo di habodoonna.
17:13 Manang ise na mambahen na jat balos ni na denggan, matua ibana ndang meret jea i sian jabuna.
17:14 Umpulha aek do manang ise na marmulahon bada, dibahen i tagan so mangalantap dope tagonan otap i badai.
17:15 Manang ise na mamintori halak parjahat, jala disalahon halak partigor, duansa nasida hagigian ni Jahowa do.
17:16 Tung aha ma gunana sinamot di bagasan tangan ni halak na oto tung tartuhorsa ma hapistaran so manang na marroha ibana!
17:17 Manang ise na tongtong marholong ni roha, i ma aleale, alai tartulluk di hagogotan pe ianggo dongan situtu.
17:18 Jolma na hurang roha do manang ise na girgir martopap tangan laho mangkangkung donganna.
17:19 Mangkaholongi dosa do manang ise na mangkaholongi pargulutan, halak na patimbo pintuna mangalului hamagoan.
17:20 Ndang tagamon dapotan tua manang ise na geduk marroha, jala halak pardila getegete madabu tu bagasan jea.
17:21 Manang ise na tumubuhon anak na bodo, mambahen margudompong rohana sandiri, jala ndang tarbahen marlas ni roha ama ni halak na oto.
17:22 Roha na hilas manumpak hahisaron, alai anggo tondi na gondok pamalas holiholi.
17:23 Manjalo sisip sian ampuan do halak parjahat, asa umputor angka dalan ni uhum.
17:24 Di adopan ni halak na pantas marroha do hapistaran, alai anggo mata ni halak na oto mangarambang do sahat ro di ujung ni tano on.
17:25 Hajepolon ni amana do anak na oto, jala arsak ni roha ni ina na tumubuhon ibana.
17:26 Gari dandoon halak partigor ndang jadi, lam ompongan ma tama halak na sangap humongkop hatigoran.
17:27 Manang ise na marroha, markokang do hatahatana, jala parroha na hohom, i ma baoa apala na pantas.
17:28 Nang halak na oto, molo hohom, bisuk do ibana dohonon ni halak, jala na pantas marroha do manang ise na humuntam bibirna.

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 20 Poda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s