Jesaya 35

35:1 Marlas ni roha ma halongonan dohot tano bangkalbangkal jala marolopolop ma adaran jala marbunga songon bunga pansur.
35:2 Marbunga situtu ma i jala marolopolop, masa ma tutu parolopolopon dohot pariaiaon. Hamuliaon ni Libanon dibasabasahon tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaonnasida ma hamuliaon ni Jahowa, hatongamon ni Debatanta.
35:3 Pargogoi hamu ma tangan angka na dauk jala pahot hamu angka pat na telluktelluk.
35:4 Dok hamu ma tu angka parroha na tahuton: Pir ma tondimuna, unang hamu mabiar! Ida ma Debatamuna i ro martubolhon dohot mamaloshon! Ho do ibana tongon paluahon hamu.
35:5 Buhaanna ma disi mata ni halak na mapitung jala marbinege bahenonna pinggol ni angka na nengel.
35:6 Marhajingjang ma disi halak na pangpang songon ursa, jala mariaia dila ni halak na ngungu, ai marbuhalbuhal ma angka aek di halongonan jala sunge di adaran.
35:7 Jala tano hasang situtu gabe tao, jala tano bangkalbangkal gabe parmualan aek. Di inganan pangulonan ni naga na sai laon tubu arung dohot tolong.
35:8 Adong huhut disi dalan balobung dohot dalan na bolon, na targoar: Dalan na badia. Ndang jadi mamolus sian i halak na ramun, jala nasida nampunasa; manang ise na mandalani dalan i, gari angka na oto ndang tagamon lilu.
35:9 Ndang adong disi singa jala na so tupa boluson ni binatang panoro, manang jumpang disi; jolma angka na pinalua mardalan disi.
35:10 Jadi mulak ma sogot halak angka na pinalua ni Jahowa, jala mariaia ro tu Sion; jala halalas ni roha salelenglelengna di atas ulunasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai maporus ma anggo arsak dohot hoihoi.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 1 Padan Na Robi, 23 Jesaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s