Pangungkapon 15

15:1 Dung i huida ma di banua ginjang tanda na asing na balga jala halongangan: Adong ma pitu surusuruan, na umpeop pitu haporsuhon na parpudi; ai di bagasan i do marujung rimas ni Debata.
15:2 Jadi huida ma laut sada songon sorminan, na marsaor api; na jongjong do di topi laut sorminan i angka naung monang maralohon binatang i nang taringot tu gombaranna dohot bilangan ni goarna, ditiop do angka hasapi ni Debata.
15:3 Jadi diendehon nasida ma ende ni Musa, naposo ni Debata, dohot ende ni Birubiru i, angka ninna ma: Na balga jala halongangan do angka ulaonmu, ale Tuhan Debata. Sigomgom saluhutna; na tigor jala na sintong do angka dalanmu, ale Raja ni angka bangso!
15:4 Tung ise ma na so mangkabiari Ho, ale Tuhan, dohot pasangaphon Goarmu? Ai sasada Ho do na badia; ai na ro ma saluhut bangso marsomba tu jolom, ai nunga gabe patar angka panguhummu na tigor i!
15:5 Dung i huida ma, mungkap ma joro ni undungundung panindangion na di banua ginjang i.
15:6 Jadi ruar ma sian joro i na pitu surusuruan na umpeop haporsuhon na pitu i; haen na ias na marlinanglinang do diuloshon nasida, jala marhohos sere di pamatangna.
15:7 Gabe dilehon sada sian na opat parngolu i ma tu na pitu surusuruan i pitu saoan sere, angka na gok rimas ni Debata, na mangolu ro di salelenglelengna.
15:8 Jadi gok timus ma joro i, dibahen hasangapon ni Debata dohot hagogoonna; ndang tarbahen manang ise mambongoti joro i, paima marujung na pitu haporsuhon, sipatupaon ni surusuruan na pitu i.

Advertisement

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 66 Pangungkapon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s