II Petrus 3

3:1 On ma surat na paduahon, na husurat tu hamu, angka haholongan, manungguli bontor ni roha di hamu, marhitehite hata sipaingot,
3:2 asa diingot hamu hata angka naung hinatahon ni angka panurirang na badia i, nang patik ni Tuhan jala Sipalua i, na binaritahon ni angka apostelmuna.
3:3 On ma na rumingkot botoonmuna: Na ro ma di angka ari parpudi angka pangalensem, parhata insahinsak, na mangoloi angka hisapna sandiri;
3:4 angka na mandok: Didia do harorona, na pinarbagabaga i? Ai dung monding angka amanta, hot do saluhutna songon i, sian mula ni hasiangan on!
3:5 Laho mandok songon i, ndang manganto rohanasida, naung sian aek do langit nang tano, jala marhitehite aek do hajajadina hinorhon ni hata ni Debata.
3:6 Laos marhitehite aek i do mago uju i tano on, dilantaphon aek i.
3:7 Jala marhite sian hata i do diramoti Ibana langit dohot tano nuaeng; dipeop do, asa tu api di ari paruhuman jala hamagaon ni jolma angka na jahat.
3:8 Alai tangkas ma ingot hamu, angka haholongan: Sada ari do di Tuhan i songon saribu taon, jala saribu taon songon sada ari!
3:9 Ndang dipagele Tuhan i bagabaga i, songon na nidok ni roha ni na deba; alai lambas do rohana mida hamu, ai dipangido rohana, naeng unang ma nian mago agia ise, naeng ma tahe saluhutna sahat tu hamubaon ni roha.
3:10 Alai na ro ma ari ni Tuhan i, songon panangko; mardorop ma disi langit i, laho sega; masarsar ma sisiasia ni tano on bahenon ni api; songon i nang tano i, ro di sude ulaon na di atasna, masoksok ma.
3:11 Antong, anggo masarsar do hape saluhutna on, nda lam sumurung ma parange na badia dohot hadaulaton
3:12 ni angka na paimaimahon jala mangkasiholi haroro ni ari ni Debata, di na masarsar langit i disoksohi, jala malala tartutung do angka sisiasiana!
3:13 Alai na maimaima do hita di langit na imbaru dohot di tano na imbaru, inganan ni hatigoran i, hombar tu bagabagana.
3:14 Dibahen i, hamu angka haholongan, anggo i dipaimaima hamu, ringkoti hamu ma, asa didapot Ibana hamu so martihas, so hasurahan, di bagasan dame!
3:15 Rajumi hamu ma lambas ni roha ni Tuhanta haluaonmuna, songon naung manurat tu hamu dongan haholonganta, si Paulus i, marguru tu parbinotoan, naung dilehon tu ibana.
3:16 Songon i di saluhut angka suratna, i dipatorang; adong do deba disi na maol antusan, i ma dipalipe angka na so marroha jala na so togu rohana, nang di surat na asing pe, bahen hamagoannasida sandiri.
3:17 Antong, hamu angka haholongan, ala naung diboto hamu i hian, jaga ma, unang tarela hamu, dibahen haliluon ni angka na so maruhum i, gabe madabu hamu maon sian haojahanmuna.
3:18 Alai lam ganda ma di hamu asi ni roha dohot panandaon di Tuhanta Jesus Kristus, Sipalua i! Di Ibana ma hasangapon, nang nuaeng, nang ro di salelenglelengna!

Advertisement

Leave a comment

Filed under 2 Padan Na Imbaru, 61 II Petrus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s